Brändö grundskola: Skärgårdsskolan där alla blir sedda och hörda

Brändö grundskola: Skärgårdsskolan där alla blir sedda och hörda

Brändö grundskola

Skärgårdsidentitet, aktivt lärande med modern teknologi, närhet och hållbarhet: Det är nyckelorden för Brändö grundskola, naturskönt och centralt belägen i Brändö by, invid biblioteket och idrottshallen.

Läs mer

”Fast jag inte undervisar alla elever försöker jag som rektor ändå småprata med alla varje dag, vid lunchen eller på rasterna”

Malena Strandvall, rektor

Eleverna har tillgång till kommunens bibliotek som är en del av skolbyggnaden. Alla har en egen lärplatta där de bland annat producerar texter, filmer och presentationer.

Brändö grundskola

Skärgårdsidentitet, aktivt lärande med modern teknologi, närhet och hållbarhet: Det är nyckelorden för Brändö grundskola, naturskönt och centralt belägen i Brändö by, invid biblioteket och idrottshallen.

Läs mer

”Fast jag inte undervisar alla elever försöker jag som rektor ändå småprata med alla varje dag, vid lunchen eller på rasterna”

Malena Strandvall, rektor

Eleverna har tillgång till kommunens bibliotek som är en del av skolbyggnaden. Alla har en egen lärplatta där de bland annat producerar texter, filmer och presentationer.

Hur når du oss?

Lärarrummet har telefonnummer 018 56179
Det går också att skicka e-brev till brandoskola@brando.ax
För att nå specifik lärare: Skriv fornamn.efternamn@brando.ax

Var hittar du oss?

Brändö grundskola, Brändöby, 22920 Brändö
Föreståndare Malena Strandvall telefonnummer 018 56109

Hur når du oss?

Lärarrummet tel: 018 56179
Skicka e-brev till brandoskola@brando.ax
Specifik lärare: Skriv fornamn.efternamn@brando.ax

Var hittar du oss?

Brändö grundskola, Brändöby, 22920 Brändö
Föreståndare Malena Strandvall tel 018 56109